28/5 LIVE @ångbåtsbryggan: Samuel Gajicki

På premiär-tisdagen för året flödar sangrian på Ångbåtsbryggan till tonerna av vår husgud Samuel Gajicki.