S/S Motala Express

S/S Motala Express, eller ”Vätterns fånge” som hon också kallades för att hon var för stor för att ta sig igenom slussarna, byggdes 1895 och var på sin tid ett högteknologiskt underverk. Hon tog sig fram över Vättern med den besinningslösa farten av 14 knop och var luxuöst utrustad med nymodigheter som till exempel vattenklosetter. 2010 fritog KG Knutsson henne ur slussarnas fängelse och såg till att hon återfick sin forna glans. Motala Express är 36 meter lång, tar 220 passagerare och har sin ångmotor i original.

Vill du läsa mer eller önskar du boka något av ångfartygen, vänligen surfa in på: www.angbatar.se