Djävulens påfund

Ångfartygen, eller ”djävulens påfund” som de en gång i tiden kallades av misstänksamma Mälarbönder, har länge varit en självklar del av Stockholms stadsbild. Så självklar att gemene man sällan – eller troligen aldrig – reflekterar över deras bakgrund eller känner till vilken stor betydelse de faktiskt har haft för den svenska industrihistorien.

Tanken med Ångbåtsbryggan är att levandegöra en viktig epok i Sveriges tidiga industriella utveckling. Vid förra sekelskiftet trafikerade närmare 200 ångfartyg Mälarens vatten. 10 av dessa finns bevarade i världens största ångbåtsflotta, tre av dessa ligger förtöjda vid Ångbåtsbryggan.

Alla båtar som ligger förtöjda vid Ångbåtsbryggan kan chartras av enskilda sällskap, antingen till sjöss eller som ett chambre separée med storslagen utsikt över Ladugårdsviken. Det kommer även att erbjudas guidade turer ombord på båtarna. 

Vill du läsa mer eller önskar du boka något av ångfartygen, vänligen surfa in på: www.angbatar.se