S/S Frithiof

S/S Frithiof byggdes på Södra Varvet i Stockholm som passagerarbåt till Stockholmsutställningen 1897. Fartyget är nästan 20 meter långt och tar 62 passagerare. Ångmaskinen är konstruerad av G F Flodman, en av Sveriges mest namnkunniga. Frithiof och systerbåten Ingeborg gick i lokaltrafik mellan Stockholms olika stadsdelar fram till 50-talet. Efter en olycksalig brand och en dyster tillvaro som bortglömt vrak inleddes en omfattande renovering 1999. 

Kapacitet
Sittande gäster: 28 st.  
Mingel: 60 gäster

Lokalhyra: 6000 kr
Personalkostnad: 1 servispersonal 450 kr/h 1matros/kapten 450 kr/h
Skärgårdstur (3 h): 16 000 kr

Önskar du boka något av ångfartygen, vänligen kontakta: info@angbatsbryggan.com